Náhradní plnění

VDI METROS, výrobní družstvo invalidů je registrovanou organizací u Úřadu práce ČR v Ostravě, poskytující služby dle §81, odst. b), zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění. Cenu za poskytované služby a dodané výrobky si může odběratel započítat do plnění povinného podílu za příslušné období, pokud neplní podmínky zákona č.435/2004 Sb. o přímém zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením.

Na základě novely zákona č. 435/2004 Sb. dochází od 1. ledna 2012 k výrazným změnám v rámci tzv. „Náhradního plnění“. Odborný termín „Náhradní plnění“ používala předchozí právní úprava. Tento termín byl nahrazen současně platným zákonem č. 435/2004 Sb. termínem „Plnění povinného podílu“.

Objem poskytovaných služeb, případně výrobků je limitován celoročním průměrnem přepočteného počtu pracovníků se zdravotním postižením za předchozí rok, který může každá chráněná dílna v součtu všem svým odběratelům poskytnout.

Aby se firma VDI METROS nedostala do druhotné platební neschopnosti z důvodu fakturační nekázně odběratelů, rozhodla členská schůze jako nejvyšší orgán družstva, že služby, které si odběratelé mohou započítat pro potřeby plnění povinného podílu bude poskytovat pouze odběratelům, kteří ctí podmínky korektního podnikání a dodržují zákonné termíny splatnosti faktur. O vydaných fakturách k plnění povinného podílu je vedena oddělená evidence, pro případné kontrolní mechanismy ze strany státních orgánů.
Bližší informace Vám podá:

Vojtěch VIDLÁŘ
předseda družstva

Telefon: +420 597 494 201
Mobil: +420 603 989 500
E-mail: info@vdimetros.cz

Jiřina VAŠÍČKOVÁ
vedoucí obchodního úseku

Telefon: +420 597 494 242
Mobil: +420 774 989 904
E-mail: servis@vdimetros.cz