Autorizované metrologické středisko K125  provádí ověřování stanovených měřidel dle vyhlášky č. 345/202 Sb. v platném znění.


Ověřujeme
1) Měřiče tlaku krve (tlakoměry krve, tonometry) rtuťové, deformační (hodinkové), elektronické manuální a automatické. Před ověřením zajišťujeme prohlídku na servisním pracovišti pro úspěšný průběh ověření.

2)
 Měřiče tlaku v pneumatikách (pneuměřiče).
Tyto služby provádíme ve vlastním středisku nebo po dohodě u zákazníka. Zakázky vyřizujeme vesměs do 14 dnů, kratší termíny po osobní domluvě.


Mezilaboratorní porovnávání
VDI METROS se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávání nebo dvoustranných laboratorních porovnávání a průběžně tak dokazuje svoji kvalitu a erudovanost. Výsledky, resp. zprávy konstatující, že VDI METROS, resp. jeho AMS K125 vyhovělo požadavkům pro tyto mezilaboratorní porovnávání dle ČSN EN ISO/IEC 17043, uvádíme níže.