• Náhradní plnění

  • Tlakoměry krve a tlak

  • Teploměry a teplota

  • Redukční ventily, průtokoměry kyslíku a odsávačky

VDI METROS, výrobní družstvo invalidů

Vítáme Vás na stránkách firmy.

Autorizované metrologické středisko K 125
Autorizovaná servisní organizace a distributor výrobce GCE
Kalibrační laboratoř v oborech tlak, teplota a průtok

Metrologie – Poradenství – Servis

Opravy, kalibrace a ověřování tlakoměrů krve (tonometrů) 

Služby nabízíme firmám, organizacím, zdravotnickým zařízením a soukromým osobám

Rádi Vás přivítáme v našem Zákaznickém centru

 

Elektronická evidence tržeb je zde prováděná v běžném režimu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1

autorizované středisko

44

vlastních produktů

480

spokojených zákazníků za rok

4578

autorizovaných oprav za rok

Autorizované metrologické středisko K125

Autorizované metrologické středisko K125  provádí ověřování stanovených měřidel dle vyhlášky č. 345/202 Sb. v platném znění.


Ověřujeme
1) Měřiče tlaku krve (tlakoměry krve, tonometry) rtuťové, deformační (hodinkové), elektronické manuální a automatické. Před ověřením zajišťujeme prohlídku na servisním pracovišti pro úspěšný průběh ověření.

2)
 Měřiče tlaku v pneumatikách (pneuměřiče).
Tyto služby provádíme ve vlastním středisku nebo po dohodě u zákazníka. Zakázky vyřizujeme vesměs do 14 dnů, kratší termíny po osobní domluvě.


Mezilaboratorní porovnávání
VDI METROS se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávání nebo dvoustranných laboratorních porovnávání a průběžně tak dokazuje svoji kvalitu a erudovanost. Výsledky, resp. zprávy konstatující, že VDI METROS, resp. jeho AMS K125 vyhovělo požadavkům pro tyto mezilaboratorní porovnávání dle ČSN EN ISO/IEC 17043, uvádíme níže.

Dozvědět se více o ověřováníDozvědět se více o kalibracích

O nás – Pohled do historie

Výrobní  Družstvo  Invalidů  METRologie  Opravy  Servis  =  VDI  METROS

 Výrobní družstvo invalidů VDI METROS se od svého založení v roce 2000 zaměřuje na dodávání komplexních služeb v oblasti metrologie, tzn. od tvorby a zavádění metrologického řádu, kategorizace měřidel, poradenství při zavádění systému metrologie do systému jakosti dle norem EN ISO řady 9xxx, případně řady 14xxx až po kalibraci a ověřování měřidel. VDI METROS má vlastní kalibrační laboratoř, která zajišťuje opravy a kalibrace měřidel tlaku, teploty a průtoku.

První velkou zakázkou v roce 2001 bylo zpracování metrologického řádu a zavedení systému metrologie do systému jakosti u Železničního zdravotnictví v celé České republice. Jednalo se o zdravotnická zařízení od Plzně, přes Prahu, Nymburk, Pardubice, Českou Třebovou, Olomouc, Přerov až po Ostravu.

Dalším mezníkem činnosti firmy bylo v roce 2002 vítězství ve výběrovém řízení pro zpracování metrologie a zavedení systému metrologie pro Ostravské-Karvinské koksovny. Kromě ceny zakázky rozhodla o vítězství nabídky VDI METROS i skutečnost, že jako jediný dodavatel byl schopen a ochoten zavést metrologický systém v rozsahu několik tisíc měřidel přímo u zákazníka a to za plného technologického provozu.

V roce 2004 obhájilo VDI METROS způsobilost Autorizovaného metrologického střediska a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví udělil po vyhodnocení mezilaboratorních zkoušek VDI METROS statut autorizovaného metrologického střediska č. K 125 (AMS K125) pro všechny typy tlakoměrů krve a od roku 2009 i pro měřiče tlaku v pneumatikách.

V roce 2007 dochází k významné změně ve zdravotnictví. Změna zařazení medicinálního kyslíku mezi léčiva, vyžaduje přesné dávkování dle pokynů lékaře. Autorizace výrobce GCE pro oblast medicinální techniky kvalifikovala VDI METROS mezi specialisty na kalibraci a servis měřidel tlaků a průtoků medicinálních plynů.

V roce 2009 VDI METROS patentoval průmyslový vzor a úspěšně začal vyrábět nový výrobek MEDI-JENA (medicinální jednorázový návlek), který se používá jako hygienická separační vložka pod tlakovou manžetu tlakoměrů krve. Při použití tohoto výrobku již není z hygienických důvodů nutná desinfekce tlakových manžet tlakoměrů krve mezi jednotlivými pacienty.

Za další mezník lze označit rok 2010, kdy dochází k zákazu výroby rtuťových teploměrů. Vzniklou mezeru na trhu VDI METROS pružně vyplnil komplexní dodávkou elektronických teploměrů včetně prvotní kalibrace pro potřeby zdravotnických zařízení a lékáren.

VDI METROS je registrovanou organizací u Úřadu práce v Ostravě. Je dodavatelem služeb s možností zápočtu za odebrané výrobky a služby, potřebných pro plnění povinného podílu dle § 81, odst. b) Zákona o zaměstnanosti č. 435 / 2004 Sb. v platném znění. Náklady za odebrané služby a výrobky si mohou odběratelé VDI METROS započítat do plnění povinného podílu.

Soubory ke stažení:

Výpis z obchodního rejstříku

Úřad práce Ostrava

Výpis z obchodního rejstříku

Právní předpisy

Právní předpisy

Národní metrologický systém České republiky je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie.

Základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled zákonů a vyhlášek týkající metrologie a zdravotních prostředků:

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-505).

Zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-20)

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22)

Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-268)

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-262)

Vyhláška 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-264)

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
(odkaz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-345)

Údaje o společnosti

VDI METROS, výrobní družstvo invalidů

U Studia 2654/33, 700 30  Ostrava – Zábřeh

Společnost vedena rejstříkovým soudem v Ostravě, vložka Dr.1399  >>>>

IČ: 25864611
DIČ: CZ25864611

Autorizované metrologické středisko K125
Kalibrační laboratoř:      Tlak, Teplota, Průtok

WWW stránky vyrobil:
PLUS SYSTEMS, s.r.o.

Kontakt

Zákaznická linka

+420 774 989 904

Spolupracujeme s:

Registrace Ministerstva zdravotnictví ČR – registrovaný dodavatel a servisní organizace. PDF dokument ke stažení zde: PDF soubor

CHIRANA T.injecta – od roku 2005 autorizovaným servisním střediskem pro opravy tlakoměrů krve
značky Chirana pro Českou a Slovenskou republiku. www.t-injecta.sk

GCE – od roku 2007 obchodní a servisní zastoupení nadnárodní společnosti. www.czech.gcegroup.com

Teploměry  TFA Dostmann GmbH & Co. KG

Je členem Českého kalibračního sdružení.  www.cks-brno.cz

Je členem České společnosti pro zdravotní techniku. www.cszt.cz

Copyright © 2024 VDI METROS, výrobní družstvo. Education Zone | Vytvořeno Rara Themes. Používáme WordPress