VDI METROS nabízí

Pro zajištění základních povinností vyplývajících ze zákona č. 505/90 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, konkrétní povinnosti fyzických osob, které jsou podnikateli a právnických osob zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření, povinnosti vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního prostředí přiměřené ke své činnosti, VDI METROS nabízí:

 • Vypracování základních dokumentů – metrologického řádu vč. schémat návazností a ostatních organizačních předpisů upravující činnost pracovníků ve vazbě na Metrologický řád (zavedení metrologického systému na klíč).
 • Zavedení evidence měřidel na profesionální úrovni.
 • Označení měřidel kódem dle požadavku zákazníka nebo třídníku měřidel vydaných ČMS.
 • Sledování kalibračních lhůt pracovních měřidel.
 • Sledování lhůt ověření stanovených měřidel včetně zajištění ověření.
 • Poradenská a konzultační činnost v metrologii při zavádění EN ISO řady 9xxx, případně řady 14xxx.

Dále vyjma kalibrace měřidel (odkaz zde) a ověřování stanovených měřidel (odkaz zde) VDI METROS nabízí:

 • Prodej, opravy včetně následné kalibrace tlakoměrů krve a měriče tlaků v pneumatikách.
 • Autorizovaný záruční a pozáruční servis tlakoměrů krve CHIRANA T 40.
 • Prodej a servis medicinálních plynů (autorizovaný zastupce společnosti GCE Chotěboř).
 • Prodej a servis fonendoskopů.
 • Prodej dalších typů měřidel pro zákazníky vč. zajištění kalibrace nebo ověření.

V současné době zabezpečuje VDI Metros metrologické služby pro zákazníky v těchto oblastech České republiky: