Výrobní  Družstvo  Invalidů  METRologie  Opravy  Servis  =  VDI  METROS

 Výrobní družstvo invalidů VDI METROS se od svého založení v roce 2000 zaměřuje na dodávání komplexních služeb v oblasti metrologie, tzn. od tvorby a zavádění metrologického řádu, kategorizace měřidel, poradenství při zavádění systému metrologie do systému jakosti dle norem EN ISO řady 9xxx, případně řady 14xxx až po kalibraci a ověřování měřidel. VDI METROS má vlastní kalibrační laboratoř, která zajišťuje opravy a kalibrace měřidel tlaku, teploty a průtoku.

První velkou zakázkou v roce 2001 bylo zpracování metrologického řádu a zavedení systému metrologie do systému jakosti u Železničního zdravotnictví v celé České republice. Jednalo se o zdravotnická zařízení od Plzně, přes Prahu, Nymburk, Pardubice, Českou Třebovou, Olomouc, Přerov až po Ostravu.

Dalším mezníkem činnosti firmy bylo v roce 2002 vítězství ve výběrovém řízení pro zpracování metrologie a zavedení systému metrologie pro Ostravské-Karvinské koksovny. Kromě ceny zakázky rozhodla o vítězství nabídky VDI METROS i skutečnost, že jako jediný dodavatel byl schopen a ochoten zavést metrologický systém v rozsahu několik tisíc měřidel přímo u zákazníka a to za plného technologického provozu.

V roce 2004 obhájilo VDI METROS způsobilost Autorizovaného metrologického střediska a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví udělil po vyhodnocení mezilaboratorních zkoušek VDI METROS statut autorizovaného metrologického střediska č. K 125 (AMS K125) pro všechny typy tlakoměrů krve a od roku 2009 i pro měřiče tlaku v pneumatikách.

V roce 2007 dochází k významné změně ve zdravotnictví. Změna zařazení medicinálního kyslíku mezi léčiva, vyžaduje přesné dávkování dle pokynů lékaře. Autorizace výrobce GCE pro oblast medicinální techniky kvalifikovala VDI METROS mezi specialisty na kalibraci a servis měřidel tlaků a průtoků medicinálních plynů.

V roce 2009 VDI METROS patentoval průmyslový vzor a úspěšně začal vyrábět nový výrobek MEDI-JENA (medicinální jednorázový návlek), který se používá jako hygienická separační vložka pod tlakovou manžetu tlakoměrů krve. Při použití tohoto výrobku již není z hygienických důvodů nutná desinfekce tlakových manžet tlakoměrů krve mezi jednotlivými pacienty.

Za další mezník lze označit rok 2010, kdy dochází k zákazu výroby rtuťových teploměrů. Vzniklou mezeru na trhu VDI METROS pružně vyplnil komplexní dodávkou elektronických teploměrů včetně prvotní kalibrace pro potřeby zdravotnických zařízení a lékáren.

VDI METROS je registrovanou organizací u Úřadu práce v Ostravě. Je dodavatelem služeb s možností zápočtu za odebrané výrobky a služby, potřebných pro plnění povinného podílu dle § 81, odst. b) Zákona o zaměstnanosti č. 435 / 2004 Sb. v platném znění. Náklady za odebrané služby a výrobky si mohou odběratelé VDI METROS započítat do plnění povinného podílu.

Soubory ke stažení:

Výpis z obchodního rejstříku

Úřad práce Ostrava

Výpis z obchodního rejstříku