VDI METROS provádí pro veřejnost servis, opravy a kalibraci všech druhů a typů pažních tlakoměrů krve (rtuťové, deformační, elektronické manuální a automatické). Navíc nabízí k prodeji i nové kalibrované tlakoměry krve.