Redukční ventily, průtokoměry kyslíku a odsávačky

GCE je přední evropská nadnárodní společnost, vyrábějící zařízení pro používání medicinálních a technických plynů, která má obchodním zastoupení ve 13 státech světa, včetně Číny, na všech kontinentech. Výrobní sortiment je specializován do oblastí:

Zdravotnická technika
Svařování a řezání
Průmyslové aplikace
Speciální a čisté plyny

Naše firma po tříletém prověřovacím období získala statut Autorizované servisní organizace a distributora nadnárodní společnosti Gas Control Equipment, v oblasti zdravotnické techniky. Jednalo se svým způsobem o přirozené rozšíření poskytovaných služeb vzhledem ke skutečnosti, že jsme již řadu let působili jako Autorizované metrologické středisko pro ověřování přístrojů pro měření krevního tlaku a tudíž jsme dokonale poznali chod a potřeby zdravotnických zařízení. Tato výhoda znalosti prostředí však nebyla naší vstupenkou k získání Autorizace servisního střediska Gas Control Equipment. Museli jsme prokázat odborné znalosti, přístrojové a servisní vybavení. Tato autorizace nám zajistila přímé napojení na výrobce, přístup k výrobkům a hlavně přístup k originálním náhradním dílům a to tak, aby byla vždy při opravách zajištěna a zachována shoda výrobku s původním certifikovaným výrobkem Gas Control Equipment. V našich zeměpisných šířkách je zvykem tvořivě a kreativně řešit problémy, avšak vše má své limity. V případě, že opravce (servisní firma) nepoužil originální náhradní díl k danému výrobku, vědomě porušil zákon č.22/1997 v platném znění – tj. Zákon o shodě. Je pro nás velkou ctí a ohodnocením našeho pracovního úsilí a kvalifikace, když se nám podaří opětovně obhájit autorizaci výrobce.


Zobrazuji všech 8 výsledků