VDI METROS - výrobní družstvo invalidů
U Studia 2654/33, 700 30  Ostrava - Zábřeh
Kalibrační laboratoř - Tlak, Teplota, Průtok
Autorizované metrologické středisko K125

VDI METROS nabízí

Pro zajištění základních povinností vyplývajících ze zákona č. 505/90 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, konkr. povinnosti fyzických osob, které jsou podnikateli a právnických osob zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření, povinnosti vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního prostředí přiměřené ke své činnosti, VDI METROS nabízí:Vypracování základních dokumentů - metrologického řádu vč. schémat návazností a ostatních organizačních předpisů upravující činnost pracovníků ve vazbě na Metrologický řád (zavedení metrologického systému na klíč).

Zavedení evidence měřidel na profesionální úrovni.

Označení měřidel kódem dle požadavku zákazníka nebo třídníku měřidel vydaných ČMS.

Sledování kalibračních lhůt pracovních měřidel.

Sledování lhůt ověření stanovených měřidel vč. zajištění ověření.

Poradenská a konzultační činnost v metrologii při zavádění EN ISO řady 9xxx, případně řady 14xxx.
Dále vyjma kalibrace měřidel (odkaz zde) a ověřování stanovených měřidel (odkaz zde) VDI METROS nabízí:Prodej, opravy vč. následné kalibrace tlakoměrů krve a měriče tlaků v pneumatikách.

Autorizovaný záruční a pozáruční servis tlakoměrů krve CHIRANA T 40.

Prodej a servis medicinálních plynů (autorizovaný zastupce společnosti GCE Chotěboř).

Prodej a servis fonendoskopů.

Prodej dalších typů měřidel pro zákazníky vč. zajištění kalibrace nebo ověření.

 

 

VDI METROS nabízí:

 

Teploměry

Tonometry

Ostatní

Tlakomer OMRON M400

 

 

V současné době zabezpečuje VDI Metros metrologické služby pro zákazníky v těchto oblastech

České republiky:

 

Mapa web

 
VDI METROS, výrobní družstvo invalidů, Copyright © 2004-2021, Administrátor webu Jakub Rojek