VDI METROS - výrobní družstvo invalidů
U Studia 2654/33, 700 30  Ostrava - Zábřeh
Kalibrační laboratoř - Tlak, Teplota, Průtok
Autorizované metrologické středisko K125

Náhradní plnění

VDI METROS, výrobní družstvo invalidů je registrovanou organizací u Úřadu práce ČR v Ostravě, poskytující služby dle §81, odst. b), zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění. Cenu za poskytované služby a dodané výrobky si může odběratel započítat do plnění povinného podílu za příslušné období, pokud neplní podmínky zákona č.435/2004 Sb. o přímém zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením.

Na základě novely zákona č. 435/2004 Sb. dochází od 1. ledna 2012 k výrazným změnám v rámci tzv. "Náhradního plnění". Odborný termín "Náhradní plnění" používala předchozí právní úprava. Tento termín byl nahrazen současně platným zákonem č. 435/2004 Sb. termínem "Plnění povinného podílu".

Objem poskytovaných služeb, případně výrobků je limitován celoročním průměrnem přepočteného počtu pracovníků se zdravotním postižením za předchozí rok, který může každá chráněná dílna v součtu všem svým odběratelům poskytnout.

Aby se firma VDI METROS nedostala do druhotné platební neschopnosti z důvodu fakturační nekázně odběratelů, rozhodla členská schůze jako nejvyšší orgán družstva, že služby, které si odběratelé mohou započítat pro potřeby plnění povinného podílu bude poskytovat pouze odběratelům, kteří ctí podmínky korektního podnikání a dodržují zákonné termíny splatnosti faktur. O vydaných fakturách k plnění povinného podílu je vedena oddělená evidence, pro případné kontrolní mechanismy ze strany státních orgánů.
Bližší informace Vám podá:

 

 

Telefon: +420 597 494 284
  +420 597 582 984
Mobil: +420 603 989 500
Fax: +420 597 579 101
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vojtěch VIDLÁŘ

předseda družstva 

Telefon: +420 597 494 283
  +420 597 582 983
Mobil: +420 774 989 904
Fax: +420 597 494 283
  +420 597 579 101
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jiřina VAŠÍČKOVÁ

vedoucí obchodního úseku

 
VDI METROS, výrobní družstvo invalidů, Copyright © 2004-2021, Administrátor webu Jakub Rojek