VDI METROS - výrobní družstvo invalidů
U Studia 2654/33, 700 30  Ostrava - Zábřeh
Kalibrační laboratoř - Tlak, Teplota, Průtok
Autorizované metrologické středisko K125

Gas Control Equipment

Je přední evropská nadnárodní společnost, vyrábějící zařízení pro používání technických a medicinálních plynů, která má obchodním zastoupení ve 13 státech světa, včetně Číny, na všech kontinentech.


Výrobní sortiment je specializován do oblastí:

Svařování a řezání
Zdravotnická technika
Průmyslové aplikace
Speciální a čisté plyny


Naše firma po tříletém prověřovacím období získala statut Autorizované servisní organizacace a distributora nadnárodní společnosti Gas Control Equipment, v oblasti zdravotnické techniky. Jednalo se svým způsobem o přirozené rozšíření poskytovaných služeb vzhledem ke skutečnosti, že jsme již řadu let působili jako Autorizované metrologické středisko pro ověřování přístrojů pro měření krevního tlaku a tudíž jsme dokonale poznali chod a potřeby zdravotnických zařízení. Tato výhoda znalosti prostředí však nebyla naší vstupenkou k získání Autorizace servisního střediska Gas Control Equipment. Museli jsme prokázat odborné znalosti, přístrojové a servisní vybavení.

Tato autorizace nám zajistila příme napojení na výrobce, přístup k výrobkům a hlavně přístup k originálním náhradím dílům a to tak, aby byla vždy při opravách zajištěna a zchována shoda výrobku s původním certifikovaným výrobkem Gas Control Equipment.

V našich zaměpisných šířkách je zvykem tvořivě a kreativně řešit problémy, avšak vše má své limity.

V případě, že opravce (servisní firma) nepoužil originální náhradní díl k danému výrobku, vědomě porušil zákon č.22/1997 v platném znění - tj. Zákon o shodě.

Je pro nás velkou ctí a ohodnocením našeho pracovního úsilí a kvalifikace, když se nám podaří opětovně obhájit autorizaci výrobce.

 
VDI METROS, výrobní družstvo invalidů, Copyright © 2004-2021, Administrátor webu Jakub Rojek